top of page

UWAGA!!! PROMOCJA!!!

Jeżeli w danej placówce do udziału w zajęciach zgłosi się więcej niż 5 klas (łącznie co najmniej 100 uczestników), wówczas obniżamy ceny!

Informacja dla instytucji spoza Zielonej Góry

Do ceny warsztatów doliczamy koszt dojazdu – 1zł/km. Jednak jeśli chęć udziału w zajęciach zgłoszą 4 klasy/grupy lub więcej - dojazd gratis!!!

bottom of page