top of page

REGULAMIN

 

1. Urodziny odbywają się w siedzibie Akademii Nauki przy ul. Lisowskiego 7 w Zielonej Górze

     - w okresie od października do maja WYŁĄCZNIE w soboty w godzinach: 11.00-13.00, 14.00-16.00,

        17.00-19.00

     - w okresie od czerwca do września również od poniedziałku do piątku w godzinach: 17.00-19.00.

2. Wstępna rezerwacja terminu urodzin odbywa się osobiście w sekretariacie Akademii lub pod numerem telefonu 600806226.

3. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 200zł w ciągu 2 dni od momentu rezerwacji. Wpłata jest równoznaczna z tym, że rodzic zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go.

4. W przypadku rezygnacji na mniej niż 7 dni od ustalonego terminu imprezy, zadatek nie podlega zwrotowi.

5. Wszelkie zmiany dotyczące ilości gości lub wyboru tematyki urodzin należy zgłaszać najpóźniej do 5 dni przed imprezą. W przeciwnym razie jeśli w przyjęciu weźmie udział mniejsza liczba dzieci, Rodzic – Organizator ponosi koszty pierwotnie podanej liczby gości.

6. Dopłata do urodzin następuje najpóźniej dzień przed planowaną imprezą, przelewem na konto Akademii.

7. Organizator (prawny opiekun solenizanta) ponosi odpowiedzialność za zaproszonych gości.

8. Dzieci wchodzą do sali animacyjnej w obuwiu zmiennym lub skarpetkach.

9. Każda impreza urodzinowa trwa 2 godziny.

10. Do dyspozycji uczestników przyjęcia są 2 sale: jedna przeznaczona na poczęstunek i druga animacyjna. Salka na poczęstunek udostępniana jest Rodzicowi solenizanta 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.

11. Po zakończeniu imprezy należy opuścić Akademię najpóźniej w ciągu 30 minut, ponieważ sale muszą zostać przygotowane na kolejne urodziny.

12. Poczęstunek Rodzic – Organizator zapewnia we własnym zakresie. Na teren Akademii można wnieść tort, zimne napoje oraz dowolne przekąski dla dzieci.

13. Podczas trwania imprezy urodzinowej na terenie Akademii mogą znajdować się wyłącznie rodzice solenizanta (ewentualnie rodzice dziecka, które ze względów zdrowotnych wymaga ich opieki). Wyjątek stanowią urodziny dla grupy wiekowej 3-5 lat (rodzice mogą przebywać w wyznaczonej salce obok sali animacyjnej).

14. Akademia Nauki oraz animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w budynku.

15. Akademia Nauki oraz animatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za produkty spożywcze przyniesione przez Organizatora lub gości.

16. Rodzic – Organizator może robić zdjęcia dzieciom podczas zabawy.

17. Akademia Nauki zastrzega sobie prawo do umieszczania wybranych zdjęć z urodzin na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

bottom of page